MÅLGRUPPE JOB OG SAMVÆR

Tilbuddet er målrettet 18- 65 årige med varierende grad af udviklingshæmning,
der af fysiske og/eller psykiske årsager ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse
på det ordinære arbejdsmarked.
Eller som har behov for at opretholde eller forbedre sine
personlige færdigheder eller livsvilkår.

 

Levuk Job og Samvær henvender sig til mennesker, der er helt eller delvist selvhjulpne,
med forskelligt behov for støtte. Nogle har særligt behov
for støtte i den sociale kontakt med de øvrige brugere, andre for støtte i forhold
til at udvikle arbejdsidentitet. 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00