Velkommen på Levuk STU

LEVUK STU er for dig, der drømmer om uddannelse tilrettelagt særligt til dig i et trygt og levende læringsmiljø. 

Skolen ligger centralt i Hillerød med direkte adgang til idrætsfaciliteter, kulturliv og Levuk Klub. Vores skolehus i Tisvilde er indrettet som en lejlighed, der er vores træningsbane til at klare sig i eget hjem.

OPLEV SKOLEN
Ring til daglig leder, Louise Jørgensen, i dag: 42 32 73 23 og planlæg jeres besøg. Vores døre står altid åbne, og vi elsker at have gæster.


SELVSTÆNDIGHED
Uddannelsen tager 3 år, og du får kompetencer til at blive så selvstændig i dit liv som muligt. Samtidig får du konkrete erfaringer igennem erhvervspraktikker til at vælge et fremtidigt arbejdsliv.
Frem for alt skal uddannelsen give dig mulighed for at opnå fornyet indsigt, i hvem du er, og hvad du kan.


SUNDHED
Vi har fokus på alle aspekter af det sunde liv – også livsstil og mental sundhed. Der arbejdes med kostpyramiden og sunde alternativer i madlavning, og vi støtter dig i at foretage bevidste valg. Vi lægger vægt på, at alle skal have redskaber til at have det godt med sig selv og andre.

SAMARBEJSPARTNERE
Vi er placeret i Hillerød kommune og samarbejder med samtlige omkringliggende kommuner: Gribskov, Allerød, Furesø, Hørsholm, Frederikssund, Egedal, Fredensborg, Halsnæs, Rudersdal og Helsingør kommune. Det er deres kommunale UU-centre; UU vest, UU Øresund, UU Gribskov, UU Hillerød/Halsnæs og UU Sjælsø, der vejleder og informerer om vejen til den rigtige STU.  

OM OS
LEVUK STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vores udgangspunkt er, at det først er i mødet med en omverden, at en funktionsnedsættelse kommer til udtryk – når omverden ikke er i stand til at håndtere den unges udfordring. Derfor kommer potentiale og mulighed før begrænsning hos os.

  

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00