I praktik på Levuk STU

Unge med særlige behov, som går på specialskole eller i specialklasse, har mulighed for afprøve
Levuk STU 1 eller 2 uger.
Som praktikant i STU får den unge tilknyttet en fast kontaktlærer og en elevmentor.

Der skal udfyldes et praktikskema med oplysninger om den unges særlige behov, kørsel m.v. for at
sikre et så godt og udbytterigt forløb som muligt. Hvis praktikanten er elev på en skole, er det skolen,
der i samarbejde med Levuk STU udfylder skemaet vedr. praktikaftalen.

Kontaktlæreren udarbejder en kort praktikudtalelse til eleven efter praktikforløbet.

Velkommen på Levuk STU

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00