Differentieret undervisning

Al undervisning er differentieret i forhold den enkelte elevs behov.
I afklaringsforløbet kortlægger vi elevens læringsstil og -strategi gennem
en PAS-analyse og struktureret observation af elevens potentialer. Det danner
grundlaget for undervisningsplanens mål og metoder, som alle undervisere
i elevens gruppe arbejder efter.

Læring gennem bevægelse
For mange af eleverne er det essentielt at lære ved at ”gøre og røre” i stedet
for ”se og høre”. Derfor gør vi meget ud af at implementere bevægelse i de boglige fag.
Bevægelse og fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på motorikken, og bevægelse
i samspil med grundfaglig læring forbedrer læringsmulighederne betydeligt.

Det øger muligheden for, at eleverne glemmer, at der er tale om faglig undervisning,
og at de er mere engagerede og motiverede, når undervisningen har elementer af
leg og kropslig aktivitet.

Vedkommende undervisning
Undervisningen er tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for
eleverne. Det kan f.eks. være at skrive en indkøbsseddel, chatte på sociale medier,
udtrykke sig gennem rap-musik eller få styr på privat økonomien.
Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

 

   

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00