Værdier

Vores er værdier blevet til i en proces, hvor elever og undervisere har givet deres bud på det mest værdifulde ved skolen.
Det er i tråd med vores tilgang til eleverne som selvstændige unge, der på samme tid skaber og er en del af fællesskabet og historien.
 
Nysgerrigheden
Levuk STU drives af nysgerrighed og interesse. Vi er nysgerrige på hvem hinanden er, hvor vi vil hen og hvordan vi gør det – både når det gælder den enkelte, fællesskabet og de mange samarbejdspartnere. Vi ser det i hverdagen, når vi undersøger kroppens fysiske formåen eller partierne i det politiske landskab. 
Vi ser det, når vi besøger et nyt praktiksted og når vi lytter til hinandens historier – i fuld tiltro til at alle har noget vigtigt at fortælle. Det skaber en god energi, som betyder, at vi hele tiden er i bevægelse og på vej nye steder hen. 
 
Ligeværdigheden
På Levuk STU kan man være den man er, fordi der er plads til alle. Vi gør os umage med at se mennesket og lader ikke gamle historier stå i vejen for det ligeværdige møde.
I hverdagen kan man se det, når vi møder hinanden ud fra hver vores forudsætninger eller når vi sætter tid af til hverdagens små fortællinger – fordi vi vil noget med hinanden. Man ser det også i vores accept af hinandens forskelligheder, følelser og stemninger, og når vi stiller krav om, at man respekterer andre. Det skaber et ligeværdigt rum, som giver overskud til at byde enhver indenfor, som den han eller hun er og med de bedste intentioner.
 
Fællesskabet
Fællesskabet er en del af vores DNA. Vi kan meget sammen og er bevidste om at være der for hinanden. Vi ser det i hverdagen, når vi gør den ekstraordinære indsats for at få alle med, og når vi giver plads til, at man kan være sig selv. Vi ser det også, når alle tager ejerskab for deres opgave, mens vi i fællesskab gør klar til at byde husets gæster velkommen.   
Der er forpligtelse forbundet med at være en del af fællesskabet – det kræver, at man byder ind med det man har, og stiller sig til rådighed, så alle får glæde af det. Det betyder til gengæld også, at man har indflydelse og medansvar, og er med til at sætte dagsordnen for vores skole.
 
Trygheden
Trygheden er et omdrejningspunkt på Levuk STU – her er det ok at falde, fordi man ved, at der er nogle, der griber. Vi ser det, når vi kan sænke skuldrene og bare være os selv, og når vi får modet til at turde noget, vi ikke turde før. Vi ser det også tydeligt, når vi griner med og af hinanden eller viser vores usikkerhed for det nye.
Det er i nærværet, i de mange traditioner og i vores relationer, at vi skaber den tryghed, som betyder, at vi går ud og møder verden fyldt med tillid.
 
 
 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00