Priser og betaling

                            KLUB
Klubben er for unge fra 13 år med betydelig nedsat, varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Kommunens betaling
Fuldt tilbud 499 kr. medlem/døgn 182.314 kr. medlem/år.
Dækker 38 timers ugentlig åbningstid, aktivtiteter i huset og udvidet åbningstid i ferier. Transport, rejser og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Differentieret tilbud 299 kr. medlem/døgn 109.388 medlem/år.
Tilbuddet er en mulighed for unge over 18 år, og dækker ophold i klubben 3 aftener om ugen fra kl. 16.30 samt aktiviteter i huset. Transport, rejser, udvidet åbningstid i ferier og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Medlemskontingent
  500 kr. pr. måned.
Kontingentet dækker daglig eftermiddagsmad, sportsudstyr, kostumer, festmenu og personaledækning ved eksterne arrangementer mv.
Udgifter til fællesspisning aften, svømmehal, biografture m.v. betaler medlemmet selv

PBS
Betalingsservice online tilmelding
                              STU
Levuk STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig, varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Skolen har idræt som hovedfag.

Pris
STU Basis 23.868 kr. pr. måned, årligt 286.416 kr.

Inkluderer 28 timers undervisning om ugen, IPad, talepædagogisk bistand, PAS-analyse ved skolestart samt praktikker på 2. og 3. år. Alle praktikker er eksterne.

 

Levuk Job og Samvær er målrettet 18-65 årige der af fysiske og/eller psykise årsager ikke er i
stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbjedsmarked.

Pris
Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7   398 kr. pr. døgn. 145.689 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:5                     586 kr. pr. døgn. 214.339 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:3                     773 kr. pr. døgn. 282.987 kr. borger/år.               

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00