Priser og betaling

                            KLUB
Klubben er for unge fra 13 år med betydelig nedsat, varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Kommunens betaling
Fuldt tilbud 480 kr. medlem/døgn 175.261 kr. medlem/år.
Dækker 38 timers ugentlig åbningstid, aktivtiteter i huset og udvidet åbningstid i ferier. Transport, rejser og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Differentieret tilbud 288 kr. medlem/døgn 105.157 medlem/år.
Tilbuddet er en mulighed for unge over 18 år, og dækker ophold i klubben 3 aftener om ugen fra kl. 16.30 samt aktiviteter i huset. Transport, rejser, udvidet åbningstid i ferier og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Medlemskontingent
450 kr. pr. måned.
Kontingentet dækker daglig eftermiddagsmad, sportsudstyr, kostumer, festmenu og personaledækning ved eksterne arrangementer mv.
Udgifter til fællesspisning aften, svømmehal, biografture m.v. betaler medlemmet selv

PBS
Betalingsservice online tilmelding
                              STU
Levuk STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig, varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Skolen har idræt som hovedfag.

Pris
STU Basis 23.400 kr. pr. måned, årligt 280.800 kr.

Inkluderer 28 timers undervisning om ugen, IPad, talepædagogisk bistand, PAS-analyse ved skolestart samt praktikker på 2. og 3. år. Alle praktikker er eksterne.

 

Levuk Job og Samvær er målrettet 18-65 årige der af fysiske og/eller psykise årsager ikke er i
stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbjedsmarked.

Pris
Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7   390 kr. pr. døgn. 142.358 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:5                     574 kr. pr. døgn. 209.438 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:3                     758 kr. pr. døgn. 276.517 kr. borger/år.