LÆRINGSSYN

Vores 3-årige ungdomsuddannelse giver den unge mulighed for fordybelse
i og mestring af specifikke fag og færdigheder – f.eks. at være
selvtransporterende, kunne læse en køreplan eller igangsætte en idrætsaktivitet.
Eleverne mødes i læring med andre ligestillede unge, og udvikler sig personligt
og socialt i relationen med dem.
Det er vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for, at relationen
kan trives og udvikles i et levende læringsmiljø
.
På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til, at de
forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for
at finde spejlingsmodeller og venner og styrke sin identitet.

Det er desuden grundlæggende at eleverne oplever en større grad af
selvhjulpenhed igennem uddannelsen. Det er et vilkår for mange af vores unge,
at de har været afhængige af andre, hvilket kan være en forhindring i at frigøre
sig og opnå oplevelsen af selvstændighed.

LEVUK STU anvender en narrativ tilgang til undervisning og pædagogik.
Vi har fokus på:

At synliggøre ressourcer og udnytte potentialer
At skabe trygge, strukturerede rammer med til plads de unges udvikling af egen identitet
At de unge får venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00