VÆRDIER

Vi arbejder værdibaseret i alle relationer, og har kontinuerligt aktiviteter, der skal sikre
at værdierne afspejler hverdagen og udviklingen, og bliver levende i organisationen.

 

Fritid i fællesskab

Levuk skal være en klub, hvor man har lyst til at bruge sin (fri-)tid. Et sted, der er rart at
være for alle, uanset hvilket handicap eller hvilke ressourcer man har. Og et sted med
aktiviteter medlemmerne selv har valgt, fordi det er interessant, sjovt, spændende – og for unge.

Alle har indflydelse på aktiviteterne, på omgangstonen og på udviklingen, og derfor
også en forpligtelse til at deltage i fællesskabet. Fællesskabet styrker selvværdet, fordi
det forpligter til at være en del af noget: Hvis man vil være med i gruppen, er det nødvendigt
at byde ind med det man har, så alle i fællesskabet kan få glæde af det. Det betyder til
gengæld også, at man har indflydelse og kan være med til at sætte dagsorden.

 

Tryghed

Når vi er trygge, kan vi meget mere. Levuk er et sted, hvor vi kan meget mere: Vise vores
glæde, have en dårlig dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det højt som ligger os på
sinde, prøve noget vi ikke har prøvet før. Det gør vi ved at være åbne og imødekommende
overfor hinanden, lytte, vise omsorg og være nærværende, opbygge traditioner og tilbyde
faste rammer. For os er tryghed også, at vi er omhyggelige med hygiejne, udlevering af
medicin og har fokus på medlemmernes helt specielle behov.

 

Ligeværd

På Levuk ser vi forskelligheder som en styrke og byder enhver velkommen, som den han
eller hun er. Vi vil noget med hinanden og ser hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi,
når vi accepterer og anerkender alle kompetencer i huset, når vi tør stille krav og tage imod
forventninger, og når vi sætter grænser og samtidig gør plads til det tossede. Og vi gør det,
når vi viser interesse, forståelse og gensidig respekt for hinanden.

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00