VISION FOR LEVUK KLUB

Vores mål er give det enkelte medlem mulighed for at mødes med ligestillede unge og
have en fritid med aktivt indhold. Medlemmerne skal kunne dele oplevelser og samvær
med andre unge, som bidrag til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling.

Vi ser medlemmerne, som unge med samme basale behov som alle andre unge for
relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden.

Vores vision:

 

Vi vil skabe et levende og aktivt fællesskab for unge, der har et handicap.

En klub hvor alles ressourcerer syn lige og hvor potentialer udnyttes.

Med trygge, strukturerede rammer og plads for de unge til at udvikle deres identitet
blandt ligesindede.

Hvor de unge kan få venner, netværk og samvær, der bidrager til deres
dannelsesproces.

Som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til danske og internationale
samarbejdspartnere.

Hvor de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder.

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00